เงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศประจำปี 2558 การแข่งขัน Isuzu Race Spirit 
รุ่น ALL-NEW ISUZU F55 PRO 

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 1 รุ่น ALL-NEW ISUZU F55 PRO  เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 2 รุ่น ALL-NEW ISUZU F55 PRO เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 3 รุ่น ALL-NEW ISUZU F55 PRO เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

 

 รุ่น ALL-NEW ISUZU TURBO STANDARD

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 1 รุ่น ALL-NEW ISUZU TURBO STANDARD เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 2 รุ่น ALL-NEW ISUZU TURBO STANDARDเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 3 รุ่น ALL-NEW ISUZU TURBO STANDARD เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

 

 รุ่น ALL-NEW ISUZU PRO MODIFY 

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 1 รุ่น ALL-NEW ISUZU PRO MODIFY เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 2 รุ่น ALL-NEW ISUZU PRO MODIFY เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 3 รุ่น ALL-NEW ISUZU PRO MODIFY เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

 

รุ่น ALL-NEW ISUZU OPEN UNLIMITE 

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 1 รุ่น ALL-NEW ISUZU OPEN UNLIMITED เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 2 รุ่น ALL-NEW ISUZU OPEN UNLIMITED เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

รางวัลของผู้ชนะเลิศ รางวัลที่ 3 รุ่น ALL-NEW ISUZU OPEN UNLIMITED เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

 

 รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท

 

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook